من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

8:05:55 PM 1397 / 07 / 01
 

به روز رسانی 95/06/28

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر