من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

6:01:45 AM 1397 / 05 / 27
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر