من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:33:43 AM 1397 / 05 / 24
 

به روزرسانی 94/6/12

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر