من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

2:33:27 AM 1397 / 05 / 24
 
 تماس با مرکز:   

کاشان – بلوار قطب راوندی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – معاونت آموزشی دانشگاه – مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

کد پستی: 81151-87159

تلفن : 5 – 55540021  داخلی  2623 -7343-7353مستقیم 55582992

دورنگار : 55582992- 031

Website:edu.kaums.ac.ir

E.mail :edc.@kaums.ac.ir
 
به روزرسانی 96/09/26
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر