5:18:04 PM 1402 / 01 / 03
 

معاون آموزشی دانشگاه: دکتر سیدمهدی رسولی منش

 رشته تحصیلی: فوق تخصص گوارش بالغین (متخصص داخلی)

 نوع استخدام: مشمول ماده یک قانون نحوه تامین هیات علمی

  مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: 

رزومه

 

شرح وظایف:

1ـ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛
2ـ برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلاتی تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه؛
3ـ پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛
4ـ اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛
5 ـ برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
6 ـ برنامه‌ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
7ـ اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی؛
8 ـ ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد؛
9ـ برنامه‌ریزی برای ارتقـای مهارتهـای علمـی ـ تخصصـی دانشجویان جهت ورود به‌ جامعه؛ 
10ـ نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع؛

 عضویت در شورا، کمیته، کمیسون های علمی، پژوهشی و اجرایی


 • رئیس شورای تخصصی آموزشی
 • رئیس شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی
 • رئیس شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی
 • رئیس شورای سیاستگذاری بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
 • دبیر کمیته مسکن
 • رئیس کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی
 • رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر معاونت آموزشی
 • رئیس کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیت های دانشورانه و دانش پژوهشی آموزش علوم پزشکی
 • رئیس کمیته آموزش کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه
 • نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان
 • دبیر شورای اخلاق پزشکی
 • دبیرکمیته علمی دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری
 • عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی

مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشگاه:  آقای اصغر فلاح

شرح وظایف:

 • نظارت بر فعالیت پرسنل دفتر معاونت، آموزش مداوم، دبیرخانه و خدمات
 • نظارت بر انجام کلیه امور اجرایی معاونت آموزشی (امور عمومی و خدمات)
 • مسئول روابط عمومی معاونت
 • مسئول وب سایت معاونت
 •  دبیر شورای دانشگاه (تشکیل جلسات، تدوین گزارشات، تنظیم صورتجلسات، ابلاغ مصوبات، پیگیری اجرای مصوبات و...)
 • دبیر شورای مدیران معاونت آموزشی
 • نظارت بر حسن اجرا و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی مرکز آموزش مداوم دانشگاه
 • مدیریت سامانه پیام کوتاه معاونت آموزشی دانشگاه
 • پاسخگویی به مراجعین و تکریم اربابان رجوع
 • پاسخگویی به مکاتبات ارجاعی از طرف معاون آموزشی دانشگاه
 • پیگیری و نظارت بر کلیه امور عمرانی و ساختمانی معاونت و حفظ و توسعه فضاهای فیزیکی در اختیار
 • انجام، پیگیری و پاسخگویی به  کلیه مکاتبات ارجاعی
 • تدوین، گردآوری  و مستندسازی کلیه فعالیتهای معاونت (مصوبات شورا، هیات رئیسه، گزارشات عملکردی و...)
 • بازنگری مستمر فرآیندهای معاونت و مرکز آموزش مداوم در جهت اجرای بهینه امور
 • تدوین گزاراشات مورد نیاز
 • برگزاری جلسات و نشست های مرتبط با حوزه فعالیت معاونت آموزشی
 • هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای رابطین معاونت در قسمت های مختلف اعم از آموزش، هیات امنا، آمار، پورتال معاونت، وبسایت و ...

 

به روز رسانی 1401/08/28

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر