من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

6:00:31 AM 1397 / 05 / 27
 

معاون آموزشی دانشگاه :  دکتر همایون نادریان

 • رشته تحصیلی : علوم تشریح
 • مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
 • نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
 •   مرتبه علمی : دانشیار
 •  آدرس پست الکترونیکی :  naderian_h@kaums.ac.ir
 •   رزومه

 

شرح وظایف معاون آموزشی دانشگاه:

1ـ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛
2ـ برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلاتی تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه؛
3ـ پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛
4ـ اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛
5 ـ برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی؛
6 ـ برنامه‌ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛
7ـ اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی؛
8 ـ ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد؛
9ـ برنامه‌ریزی برای ارتقـای مهارتهـای علمـی ـ تخصصـی دانشجویان جهت ورود به‌ جامعه؛ 
10ـ نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع؛

مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشگاه:  سید محسن میری

شرح وظایف:

 • نظارت بر انجام کلیه امور اجرایی معاونت  آموزشی ( اعم از امور اداری ، امور عمومی و...) و مرکز آموزش مداوم دانشگاه
 • نظارت بر فعالیت پرسنل دفتر معاونت، آموزش مداوم ، دبیرخانه و خدمات
 •  انجام کلیه امور کارشناسی شورای دانشگاه ( تشکیل جلسات، تدوین گزارشات، تنظیم صورتجلسات، ابلاغ مصوبات، پیگیری اجرای مصوبات و...)
 • نظارت بر حسن اجرا و پیاده سازی  استانداردهای اعتباربخشی معاونت آموزشی و مرکز آموزش مداوم دانشگاه
 • مدیریت سامانه کشوری آموزش مداوم دانشگاه ( مدیریت کاربران، برنامه های حضوری، غیرحضوری، کارنامه آموزش مداوم مشمولین، اتوماسیون حضورغیاب،  اعتبارات مالی، گزارشات و...)
 • مدیریت وب سرویس غیر حضوری برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
 • مدیریت سامانه پیام کوتاه معاونت آموزشی دانشگاه
 • مسئول صدور گواهی نهایی پنجساله مشمولین قانون آموزش مداوم دانشگاه
 • انجام کلیه امور کارشناسی کمیته تخصیص امتیاز به برنامه های آموزش مداوم دانشگاه( مدیریت جلسات، تدوین گزارشات، ابلاغ مصوبات، پیگیری اجرای مصوبات و...)
 • انجام کلیه امور کارشناسی کمیته ماده 6 آئین نامه اجرایی دانشگاه( مدیریت جلسات، تدوین گزارشات، ابلاغ مصوبات، پیگیری اجرای مصوبات و...)
 • انجام کلیه امور کارشناسی کمیته بررسی برنامه های خارج کشور ( مدیریت جلسات، تدوین گزارشات، ابلاغ مصوبات، پیگیری اجرای مصوبات و...)
 • پیگیری و نظارت بر کلیه امور عمرانی و ساختمانی معاونت و حفظ و توسعه فضاهای فیزیکی در اختیار
 • انجام ،  پیگیری و پاسخگویی به  کلیه مکاتبات اداری دفتر
 • تدوین، گردآوری  و مستندسازی کلیه فعالیتهای معاونت( مصوبات شورا، هیات رئیسه، گزارشات عملکردی، طرح تحول و ...)
 • بازنگری مستمر فرآیندهای معاونت و مرکز آموزش مداوم  در جهت اجرای بهینه امور
 • تدوین گزاراشات مورد نیاز
 • پاسخگویی به مراجعین وتکریم اربابان رجوع
 • برگزاری جلسات و نشست های مرتبط با حوزه فعالیت معاونت آموزشی
 • هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای رابطین معاونت در قسمت های مختلف(آموزش، هیات امنا، آمار، پورتال معاونت، وبسایت و ...)
 • همکاری در اجرای گام چهارم طرح تحول سلامت (تحول و نوآوری در آموزش)

به روز رسانی 96/05/17

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر