دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:55:48 AM 1398 / 07 / 28
 

کمیته توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

سرپرست کمیته

دکتر فرزانه فیروزه

 

اعضای کمیته

  • دکتر زریچهر وکیلی
  • دکتر منصوره مومن هروی
  • دکتر زهرا میدانی
  • دکتر احمد پیروزمند
  • دکتر نگین مسعودی علوی
  • مهندس محمد صباحی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر