7:59:22 PM 1398 / 11 / 30
 
RSS همایش ها و سمینارها
صفحه 10 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 145
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  

دفتر آموزش مداوم دانشگاه برگزار می کند.
سمینار دوروزه بیماری های عفونی (اسهالی و تنفسی)

1394 / 04 / 20 -9:47


دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می کند.
همایش ملی نیازسنجی سلامت،رویکردها، تجربه ها و چالش ها

1394 / 04 / 13 -11:36


دانشگاه علوم پزشکی فارس برگزار می کند.
دومین سمینار بین المللی ایدز، زنان و کودکان

1394 / 04 / 13 -10:50


دفتر آموزش مداوم دانشگاه با همکاری معاونت بهداشتی برگزار می کند.
کنفرانس علمی یک روزه طب سنتی در بارداری

1394 / 03 / 16 -13:45


دفتر آموزش مدوام دانشگاه با همکاری معاونت بهداشتی برگزار می کند.
کنفرانس علمی یک روزه بیماری های قلبی در بارداری

1394 / 03 / 06 -12:30


دفتر آموزش مداوم دانشگاه با همکاری گروه بیهوشی برگزاری می کند.
سمینار دوروزه احیای قلبی ریوی

1394 / 02 / 30 -12:9


دفتر آموزش مداوم دانشگاه با همکاری انجمن آسم و آلرژی برگزار می کند.
سمینار دو روزه آسم و آلرژی

1394 / 02 / 27 -11:39


دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند.
هفتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی با رویکرد اقتصاد بیمارستانی و فن آوری

1394 / 02 / 16 -12:11


دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می کند.
سمینار سه روزه طب و ایثار تحت عنوان بررسی مشکلات شایع و مجروحان شمیایی و سایر مجروحان جنگی

1394 / 02 / 08 -12:8


دفتر آموزش مداوم دانشگاه با همکاری گروه آسیب شناسی برگزار می کند.
کنفرانس علمی یک روزه نظام مراقبت از خون (هموویژیلانس)

1394 / 01 / 29 -9:4

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر