2:29:39 PM 1399 / 03 / 07
 
RSS همایش ها و سمینارها
صفحه 9 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 145
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  

دفتر آموزش مداوم دانشگاه برگزار می کند.
کنفرانس علمی یک روزه تازه های نوین دیابت

1394 / 07 / 19 -8:16


دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه الزهراء رامسر برگزار می کند.
پنجمین همایش کشوری بیماری های مزمن 2 با تأکید بر پیشگیری، کنترل و ارتقاء زندگی

1394 / 07 / 18 -12:45


دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار می کند.
ششمین کنگره نئوناتولوژی و پریناتولوژی

1394 / 07 / 14 -8:23


مطالب آموزشی دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1394 / 06 / 31 -13:8


مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند.
اولین سمینار سراسری ارزشیابی استاد

1394 / 06 / 31 -12:57


دفتر آموزش مداوم دانشگاه با همکاری معاونت بهداشتی برگزار می کند.
برنامه مدون طب کار ویژه پزشکان عمومی

1394 / 05 / 26 -13:6


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند.
دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز

1394 / 05 / 25 -12:8


دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند.
بیست و هفتمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و سیزدهمین همایش پرستاری

1394 / 05 / 21 -7:51


معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می کند.
کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو

1394 / 04 / 22 -12:49


دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می کند.
اولین کنگره بین المللی دانشجویی پژوهش ارزشمند و عملکرد مبتنی بر شواهد

1394 / 04 / 22 -11:31

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر