دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:06:32 AM 1398 / 07 / 28
 

پذیرفته شدگان محترم توجه داشته باشند پیش از ثبت نام اینترنتی اطلاعیه ذیل را به دفت مطالعه تموده باشند.

اطلاعیه ویژه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه

ورود به سامانه ثبت نام اینترنتی کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 93 که ثبت نام حضوری خود را انجام داده اند بایستی متن ذیل را دریافت و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی شهرستان خود آن را به صورت سند محضری درآورده و حداکثر تا تاریخ اول مهر به دفتر حقوقی دانشگاه واقع درمیدان 15 خرداد - ابتدای خیابان اباذر- ستاد مرکزی دانشگاه تحویل نمایند.

دریافت فرم تعهد محضری ویژه کارشناسان ارشد

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر