یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

11:05:15 PM 1396 / 08 / 26
 

به ارتباط با معاون آموزشی خوش آمدید.

امروز: 26 - آبان - 1396.

 ورود اطلاعات

مشاهده وضعیت و تغییر اطلاعات