من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

3:56:25 AM 1397 / 07 / 02
 

به ارتباط با معاون آموزشی خوش آمدید.

امروز: 02 - مهر - 1397.

 ورود اطلاعات

مشاهده وضعیت و تغییر اطلاعات