دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:45:19 AM 1398 / 07 / 22
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

حیطه شرکت در المپیاد

1

سید بهروز مسعودی

پزشکی عمومی

دکترای حرفه ای

حیطه مدیریت نظام سلامت

2

مرضیه السادات نکویی اونجی

بهداشت عمومی

کارشناسی

حیطه مدیریت نظام سلامت

3

اعظم علی نقی پور

بهداشت عمومی

کارشناسی

حیطه مدیریت نظام سلامت

4

دکتر محسن توفیقی

پزشکی

دکترای حرفه ای

حیطه استدلال بالینی

5

دکتر محمد معینی طباء

پزشکی

دکتر ای حرفه ای

حیطه استدلال بالینی

6

دکتر زهرا کیانی فلاورجانی

پزشکی

دکترای حرفه ای

حیطه استدلال بالینی

7

مریم شماعی زواره

پزشکی

دکترای حرفه ای

حیطه (علوم پایه) سوءمصرف مواد

8

مولود جعفری

پزشکی

دکتر ای حرفه ای

حیطه (علوم پایه) سوءمصرف مواد

9

صدیقه باطنی

پزشکی

دکترای حرفه ای

حیطه (علوم پایه)  سوءمصرف مواد

10

طیبه احترام

پزشکی

دکترای حرفه ای

حیطه هنر در آموزش پزشکی

11

مرضیه سادات چاوشی

مامایی

کارشناسی

حیطه هنر در آموزش پزشکی

12

سانازمحمد حسینی

مامایی

کارشناسی

حیطه هنر در آموزش پزشکی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر