دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:46:09 PM 1398 / 04 / 30
 

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392

فروردین ماه:

1- مقرر شد به منظور آشنایی با سئوالات شفاهی بورد، در صورت امکان از هر گروه دستیاری یک نفر نماینده با امضاء ریاست محترم دانشگاه جهت نظارت بر آزمون بورد معرفی گردد.

2- مقرر شد مدیران گروه های دستیاری از مبادی مربوطه نسبت به گرفتن نمونه سوالات آزمون شفاهی بورد اقدام نمایند.

3- مقرر شد معاونت آموزشی نسبت به دعوت از اعضای آزمون شفاهی بورد به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  اقدام نمایند تا در جلسه ای که با حضور اعضای هیئت علمی و دستیاران  برگزار می شود، با نمونه سئوالات بورد آشنا شوند.

4- مقرر شد گروه های دستیاری از مرکز مهارت های بالینی بازدید داشته  و تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت آزمون آسکی را لیست برداری و جهت تهیه به معاونت آموزشی ارسال نمایند.

 

تیرماه :

1- با عنایت به آیین نامه واگذاری اجرای آزمون گواهینامه تخصصی به دانشگاه علوم پزشکی کاشان با توجه به مفاد موضوع 3 هفتادومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 26/11/87 واگذاری آزمون گواهینامه تخصصی در کمیسیون معین مورخ 15/2/92 مطرح و با توجه به بند 4 تبصره 4 مقرر گردید هزینه های برگزاری آزمون، از محل اعتبارات دانشگاه های مجری آزمون تامین خواهد شد.

2- مقرر شد  بخش اورژانس اطفال در طبقه همکف بیمارستان شهید بهشتی بین اورژانس داخلی و جراحی عمومی راه اندازی شود.

3- با توجه به نامه هیات بورد تخصصی گروه روانپزشکی و دارا بودن 2 نفر فوق تخصص در رشته مذکور به منظور راه اندازی بخش اطفال گروه روانپزشکی و تامین پرسنل پرستاری در بیمارستان کارگر نژاد موافقت شد،

 

مردادماه:

1- مقرر شد به دلیل کمبود بودجه، پایان نامه های کارشناسی ارشد به شکل طرح مطرح شود تا بتواند بودجه های لازم را از معاونت پژوهشی اخذ نماید.

2- مقرر شد یک نیم سال تحصیلی اضافه در ترم هفت مورد موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه قرار گیرد و موارد پیش گفته به صورت انفرادی برای دانشجویان در شورای تحصیلات تکمیلی مطرح خواهد شد.

3- مقرر شد مدیران محترم گروهها درصورت کاهش ظرفیت، درخواست خود را همراه با دلایل و مستندات  را پس از طرح در شورای گروه و ارسال به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرستاده شود تا موارد فوق به اطلاع معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع رسانده شود.

4-مقرر شد بند 6 تا ماه آینده مورد بررسی دانشکده ها قرار گرفته برای نتیجه گیری به شورای تحصیلات تکمیلی در شهریورماه مورد طرح قرار می گیرد.

5- مقرر شد را هکارها و  فرآیندهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت شفاف سازی و مستند سازی ارائه شده از دانشکده پیراپزشکی به سرپرستان سایر دانشکده ها ارسال تا پس از بررسی به منظور طرح در شورای تحصیلات تکمیلی ارائه دهند

6-درخواست سرپرست محترم دانشکده پرستاری و مامایی شرط چاپ مقاله سطح یک جهت فارغ التحصیلی و چاپ در مجله دانشکده پرستاری و مامایی

6-با توجه به محدود بودن فیلد ICU( 22 تخت) و محدودیت های مدرس پیشنهاد شدکارشناسی ارشد پرستاری ویژه جهت سال تحصیلی 94-93 برای عدم اخذ دانشجو جدیدبه اطلاع معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع رسانده شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر