دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:17:47 PM 1398 / 04 / 29
 

اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392

خانم دکتر طاهره خامه چیان- خانم دکتر منصوره مؤمن هروی - آقای دکتر گودرز عکاشه- آقای دکتر محمد علی اطلسی  دانشکده پزشکی
خانم فاطمه عباس زاده- آقای محمد آقاجانی دانشکده پرستاری ومامایی
آقای مهندس غلامعباس موسوی دانشکده بهداشت
خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی دانشکده پیراپزشکی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر