یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

11:02:21 PM 1396 / 08 / 26
 
اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 91
 
آقای دکتر احمد یگانه مقدم - آقای دکتر احمد خورشیدی- خانم دکتر فریبا رایگان دانشکده پزشکی
خانم دکتر نگین مسعودی علوی دانشکده پرستاری ومامایی
خانم مهندس  میترا حنانی دانشکده بهداشت
خانم  فخرالسادات میرحسینی دانشکده پیراپزشکی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر