دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

4:48:48 PM 1397 / 08 / 29
 
اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 91
 
آقای دکتر احمد یگانه مقدم - آقای دکتر احمد خورشیدی- خانم دکتر فریبا رایگان دانشکده پزشکی
خانم دکتر نگین مسعودی علوی دانشکده پرستاری ومامایی
خانم مهندس  میترا حنانی دانشکده بهداشت
خانم  فخرالسادات میرحسینی دانشکده پیراپزشکی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر