یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

12:20:48 AM 1396 / 08 / 02
 
اساتید نمونه دانشگاه  علوم پزشکی کاشان در سال 90
 
آقای دکتر رضا رزاقی- آقای دکتر محسن تقی زاده- حجت الاسلام حاج آقا یوسفی دانشکده پزشکی
خانم زهرا تقربی دانشکده پرستاری ومامایی
آقای دکتر روح ا... دهقانی دانشکده بهداشت
آقای دکتر محمود صفاری دانشکده پیراپزشکی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر