دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:45:16 PM 1398 / 04 / 25
 

لیست اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1383

نام ونام خانوادگی: دکترداود آقادوست
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1383/5/16
گروه آموزشی :چشم
نام ونام خانوادگی: دکتررضوان منیری
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1383/9/24
گروه آموزشی :میکرب شناسی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر