10:30:28 AM 1396 / 05 / 29
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 100 از 166   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1660
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  

راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 93-92

1391 / 11 / 29 -8:27


بازدید هیئت بورد تخصصی گروه پاتولوژی وزارت متبوع
بازدید هیئت بورد تخصصی گروه پاتولوژی وزارت متبوع از گروه آسیب شناسی دانشگاه

1391 / 11 / 25 -14:24


کسب رتبه هشتم دانشگاه علوم پزشکی کاشان در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
10 رتبه برتر دانشگاههای علوم پزشکی در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

1391 / 11 / 25 -12:4


نتیجه چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
نتیجه چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

1391 / 11 / 25 -12:14


قابل توجه کلیه کارشناسان محترم حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
برگزاری کارگاه برنامه ریزی درسی ویژه کارشناسان محترم حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

1391 / 11 / 24 -14:14


انتصاب آقای دکتر حسین یاوری تبار به سمت پزشک معتمد ایثارگران دانشگاه
از سوی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر حسین یاوری تبار به سمت پزشک معتمد ایثارگران دانشگاه منصوب گردیدند

1391 / 11 / 23 -13:11


برگزاری جلسه شورای دانشگاه
روز پنجشنبه مورخ 91/11/26 ساعت 8 صبح جلسه شورای دانشگاه در سالن شهداء ستاد دانشگاه برگزار خواهد شد.

1391 / 11 / 24 -11:8


انتصاب آقای دکتر محسن تقی زاده بعنوان سرپرست مرکز رشد دانشگاه
از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر محسن تقی زاده به مدت دوسال به عنوان سرپرست مرکز رشد دانشگاه منصوب گردیدند

1391 / 11 / 24 -10:38


تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی واز رسمی به رسمی قطعی
قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه

1391 / 11 / 24 -10:26


داوطلبان فقط به آزمون ها فکر کنند و نگران امنیت آن نباشند
دبیر شورای آموزش پزشکی تخصصی گفت: داوطلبان فقط به آزمون ها فکر کنند و نگران امنیت آن ها نباشند.

1391 / 11 / 24 -9:7

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر