8:27:09 PM 1396 / 09 / 20
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 80 از 170   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1691
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  

قابل توجه اتباع خارجی متقاضی تحصیل در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برای اطلاعات بیشتر از شرایط عمومی و اختصاصی، مدارک مورد نیاز و معیارهای مصاحبه اتباع خارجی به سایت شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه نمایند.

1392 / 07 / 10 -12:59


قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برای اطلاعات بیشتر از شرایط عمومی و اختصاصی، مدارک مورد نیاز و معیارهای مصاحبه به سایت شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه نمایند.

1392 / 07 / 10 -12:56


برگزاری جلسه تقدیر وتشکر از کارشناسان وکارکنان آموزش دانشگاه
روز چهارشنبه مورخ 92/7/10 ساعت 10 از کلیه کارشناسان وکارکنان تحصیلات تکمیلی - اداره کل آموزش دانشگاه ودانشکده ها که در فرآیند ثبت نام

1392 / 07 / 10 -11:10


انتصاب سرکار خانم زهره سادات به سمت سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه
از سوی معاون محترم آموزشی دانشگاه سرکار خانم زهره سادات به سمت سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه منصوب گردیدند.

1392 / 07 / 10 -11:56


انتصاب آقای دکتر بابک سلطانی بعنوان دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه
از سوی معاون محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر بابک سلطانی بعنوان دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه منصوب گردیدند

1392 / 07 / 09 -10:41


عملکرد مغز در زمان بخشودگی!
از آنجایی که خشم هسته ی اصلی بسیاری از ناراحتی ها و اختلالات روانی است، بخشش می تواند مسیری در التیام دردها و ناراحتی ها باشد. بخشش عبارت است از فرصت دادن برای جبران و بازسازی مجدد اعتماد.

1392 / 07 / 09 -9:7


اعمال روز دحوالارض
وَ الْأَرْضِ و َمَا طَحَاهَا " قسم به زمین و کسى که آن را گسترانیده است.:

1392 / 07 / 08 -8:4


معاون آموزشی در مراسم معارفه اش از اجرای سیاست تجمیع بیمارستان های آموزشی خبر داد و گفت: کشور دیگر نیاز به توسعه کمی آموزش پزشکی ندارد.
معاون آموزشی در مراسم معارفه اش از اجرای سیاست تجمیع بیمارستان های آموزشی خبر داد و گفت: کشور دیگر نیاز به توسعه کمی آموزش پزشکی ندارد.

1392 / 07 / 08 -9:22


انتصاب آقای دکتر رضا ملک زاده به سمت معاون تحقیقات وفناوری وزارت
از سوی وزیر محترم بهداشت آقای دکتر رضا ملک زاده به سمت معاون تحقیقات وفناوری وزارت متبوع منصوب گردیدند

1392 / 07 / 08 -7:52


انتصاب آقای دکتر بهرام عین اللهی به سمت مشاور ونماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
از سوی وزیر محترم بهداشت آقای دکتر بهرام عین اللهی به سمت مشاور ونماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

1392 / 07 / 07 -7:59

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر