دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:13:26 AM 1398 / 01 / 01
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 63 از 197   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1968
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  

نخستین جلسه شورای دانشگاه در سال 94 برگزار شد.

1394 / 04 / 06 -9:46


جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 95-1394

1394 / 04 / 03 -13:24


برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

1394 / 04 / 03 -11:17


قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از مزایای استعدادهای درخشان تحصیل در مقاطع بالاتر

1394 / 04 / 01 -14:0


انتصاب دکتر محسن تقدسی به سمت مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی دانشگاه

1394 / 04 / 01 -11:52


تأکید بر تحلیل آزمونهای چند گزینه ای دروس تئوری با استفاده از طراحی فرم جدید متغیرهای موثر بر آزمون، گامی مهم در ارتقاء کمی آزمونها

1394 / 04 / 01 -11:35


انتصاب دکتر محمدعلی محققی به سمت مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت و مسئول راه اندازی دانشگاه طب سنتی اسلامی- ایرانی

1394 / 04 / 01 -9:40


انتصاب دکتر سید ناصر استاد به عنوان مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت و مسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

1394 / 04 / 01 -9:27


انتصاب خانم زهره سادات به عنوان عضو شورای تخصصی آموزشی دانشگاه

1394 / 03 / 31 -12:25


دویست و چهل و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.
دویست و چهل و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور اعضاء تشکیل شد

1394 / 03 / 30 -12:9

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر