دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:46:50 AM 1398 / 01 / 01
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 45 از 197   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1968
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  

برگزاری کنفرانس یک روزه تازه های هپاتیت ویروسی با حضور دکتر سید موید علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران

1395 / 03 / 09 -8:14


انتصاب دکتر حمید رواقی به سمت مشاور معاون آموزش وزارت بهداشت در ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی

1395 / 03 / 08 -9:4


برگزاری مراسم جشن اعیاد شعبانیه

1395 / 03 / 05 -7:51


فراخوان ثبت نام بخش جانبی حیطه مدیریت نظام سلامت هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

1395 / 03 / 01 -8:1


انتصاب دکتر محسن اربابی به سمت مدیر گروه انگل، قارچ و حشره شناسی به مدت دو سال

1395 / 02 / 27 -11:29


افتتاح مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه با حضور دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت مورخ 23/2/95

1395 / 02 / 25 -10:39


حضور دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه مورخ 23/2/95

1395 / 02 / 25 -9:8


ابقاء خانم فاطمه عباس زاده در سمت مدیر گروه مامایی برای مدت دو سال دیگر

1395 / 02 / 14 -8:57


فراخوان ثبت نام و پذیرش اعضای هیئت علمی در مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی

1395 / 02 / 12 -14:34


برگزاری هفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

1395 / 02 / 12 -12:6

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر