8:27:28 PM 1396 / 09 / 20
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 42 از 170   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1691
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  

در دوازدهمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه موافقت شد.
ارتقاء علمی دکتر اکبر علی اصغرزاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1394 / 01 / 11 -8:21


در یازدهمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه موافقت شد.
ارتقاء علمی دکتر ابراهیم کوچکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1394 / 01 / 05 -9:59


در یازدهمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه موافقت شد.
ارتقاء علمی خانم دکتر نگین مسعودی علوی از مرتبه دانشیاری به استادی

1394 / 01 / 05 -9:48


در یازدهمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه موافقت شد.
ارتقاء علمی دکتر احمد یگانه مقدم از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1394 / 01 / 05 -9:31


در یازدهمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه موافقت شد.
ارتقاء علمی دکتر الهه مصداقی نیا از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1394 / 01 / 05 -9:19


دکتر باقر لاریجانی به سمت معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد.
طی حکمی از سوی دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دکتر باقر لاریجانی به سمت معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد.

1394 / 01 / 05 -8:2


در دهمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه موافقت شد.
ارتقاء علمی دکتر حمیدضا بنفشه از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1393 / 12 / 28 -12:2


نشست صمیمانه معاونت آموزشی دانشگاه با پرسنل ستادی معاونت برگزار شد.

1393 / 12 / 28 -10:21


از سوی ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور منتشر شد.
نقشه جامع علمی کشور

1393 / 12 / 26 -13:47


تدوین برنامه های آموزش مداوم ویژه دانش آموخته گان رشته های بینایی سنجی (اپتومتری)
دانش آموخته رشته های بینایی سنجی (اپتومتری) ملزم به گذراندن برنامه های آموزش مداوم می باشند.

1393 / 12 / 18 -13:2

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر