9:00:51 AM 1395 / 12 / 08
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 26 از 163   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1625
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  

همایش ثروت آفرینی در حوزه سلامت

1394 / 05 / 19 -12:20


ثبت نام در بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

1394 / 05 / 19 -11:51


ارائه طرح دوره(Course Plan) پیشنهادی دوره آموزشی دستیار در نقش مدرس ( RAT: Resident as Teacher ) توسط واحد توانمند سازی اساتید EDC دانشگاه

1394 / 05 / 12 -13:50


نظام اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم از نیمه دوم سالجاری اجرا می شود.
براساس راه کارهای در نظر گرفته شده در آئین نامه اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم تغییراتی در نحوه ارائه برنامه های این مراکز به انجام خواهد رسید.

1394 / 05 / 12 -12:49


بیش از هزار نفر طی دو فراخوان در سال جاری جذب هیئت علمی وزارت بهداشت خواهند شد.

1394 / 05 / 12 -12:27


مجوز راه اندازی رشته مدیریت سلامت مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی کاشان صادر شد

1394 / 05 / 12 -12:21


برگزاری سی و چهارمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی همزمان با سراسر کشور در دانشگاه

1394 / 05 / 10 -8:8


معاون آموزشی وزارت بهداشت کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور را ملزم به نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و حفظ کرامت اجساد در آموزش های بالینی نمود.

1394 / 05 / 06 -8:50


بر اساس بند 33 مصوبه هشتصد و شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 94/4/9 ارائه گواهی تسویه حساب طرح های تحقیقاتی با محوریت آموزش به ارائه نتایج و تایید نهایی این طرح ها در واحد پژوهش در آموزش و فرایندهای آموزشیEDC دانشگاه منوط شد.

1394 / 05 / 03 -12:34


با ارائه تسهیلات به صاحبان اصلی فرایندهای آموزشی جهت کنگره های آموزشی خارج از کشور در شورای پژوهشی دانشگاه موافقت بعمل آمد.

1394 / 05 / 03 -12:29

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر