12:12:57 AM 1399 / 06 / 30
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 243 از 257   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2565
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  

برگزاری هفدهمین جلسه تفسیر قرآن
برگزاری هفدهمین جلسه تفسیر قرآن همراه با تقدیر از کارکنان فعال در انجام امور فرهنگی در حوزه معاونت آموزشی

1390 / 09 / 26 -11:26


برگزاری نشست با دانشجویان اتباع خارجی
بمنظور بررسی مسائل ومشکلات دانشجویان محترم اتباع خارجی واعلام همراهی با ملت ودولت مقاوم سوریه و...

1390 / 09 / 26 -10:23


قابل توجه مشمولین محترم
آموزش مداوم دانشگاه در راستای ارتقای فرآیند پرداخت وجوه حق ثبت نام........

1390 / 09 / 24 -8:1


طرح حق جذب اعضای غیرهیأت علمی در مجلس به رای گیری گذاشته می شود
طرح حق جذب اعضای غیرهیأت علمی در مجلس به رای گیری گذاشته می شود

1390 / 09 / 23 -9:41


برگزاری نشستی با دانشجویان اتباع خارجی
برگزاری نشستی با دانشجویان اتباع خارجی (سوریه ای ) با حضور مسئولین آموزشی ودانشجویی دانشگاه

1390 / 09 / 21 -12:57


منابع آزمون پیش کارورزی اسفند 1390
منابع آزمون پیش کارورزی اسفند 1390

1390 / 09 / 21 -12:54


قابل توجه متقاضیان استفاده از آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز واستعداد درخشان
قابل توجه متقاضیان استفاده از آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز واستعداد درخشان به مقاطع بالاتر - با آزمون ورودی وبدون آزمون ورودی

1390 / 09 / 21 -10:56


قابل توجه اساتید محترم ودانشجویان گرامی
مهلت ارسال فرآیندهای پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

1390 / 09 / 21 -10:36


مقایسه سقف تعهدات بیمه تکمیلی معلم در سال های 89 و 90
مقایسه سقف تعهدات بیمه تکمیلی معلم در سال های 89 و 90

1390 / 09 / 20 -8:57


لیست منابع آزمون های ارتقاء وگواهینامه ودانشنامه تخصصی سال 1391
لیست منابع آزمون های ارتقاء وگواهینامه ودانشنامه تخصصی سال 1391

1390 / 09 / 19 -11:17

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر