10:10:14 PM 1399 / 06 / 29
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 241 از 257   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2565
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  

دومین همایش فرهنگ و تمدن اسلام و ایران - پزشکی دوره اسلامی
دومین همایش فرهنگ و تمدن اسلام و ایران - پزشکی دوره اسلامی

1390 / 10 / 04 -10:9


همایش ملی اورژانس های جراحی- با امتیاز بازآموزی
همایش ملی اورژانس های جراحی- با امتیاز بازآموزی

1390 / 10 / 04 -10:4


چهل و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی برگزار شد
چهل و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی، امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون بهداشت، معاون آموزشی، معاون تحقیقات و فناوری، رییس سازمان غذا و دارو جمعی از اعضای این شورا در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد.

1390 / 10 / 04 -9:59


اطلاعیه درخصوص آزمون شفاهی دکتری تخصصی Ph.D سال 91-90
اطلاعیه درخصوص آزمون شفاهی دکتری تخصصی Ph.D سال 91-90

1390 / 10 / 04 -9:35


مرحله مقدماتی بخش شفاهی شانزدهمین جشنواره قرآنی اساتید وکارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
مرحله مقدماتی بخش شفاهی شانزدهمین جشنواره قرآنی اساتید وکارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

1390 / 10 / 03 -11:27


موافقت با راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم تشریح با گرایش سلولهای بنیادی
موافقت با راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم تشریح با گرایش سلولهای بنیادی

1390 / 10 / 03 -8:33


دومین گردهمایی از مجموعه کنفرانس ها ونمایشگاههای مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی درمانی
دومین گردهمایی از مجموعه کنفرانس ها ونمایشگاههای مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی درمانی

1390 / 09 / 29 -11:48


جلسه هم اندیشی اساتید
جلسه هم اندیشی اساتید در خصوص شناسایی راهکارهای افزایش انگیزه پژوهشگران

1390 / 09 / 29 -11:36


فرمت ارسال فرایندهای پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
فرمت ارسال فرایندهای پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

1390 / 09 / 27 -12:54


جدول امتیاز دهی فرآیندهای دانشگاهی
جدول امتیاز دهی فرآیندهای دانشگاهی در پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

1390 / 09 / 27 -12:50

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر