10:53:39 AM 1399 / 08 / 04
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 213 از 261   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2601
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  

انتصاب آقای دکتر احمد پیروزمند بعنوان سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه
با توجه به تجربه وشایستگی جنابعالی بمدت یکسال بعنوان سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه

1391 / 07 / 05 -8:34


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
جهت دریافت نام کاربری اینترنت تکمیل فرم درخواست اکانت الزامی است

1391 / 07 / 04 -13:21


منابع درسی آزمون پیش کارورزی
منابع آزمون پیش کارورزی شهریور سال 1392 وبعد ازآن

1391 / 07 / 04 -11:19


انتصاب آقای دکتر مهدی نورالدینی بعنوان سرپرست کمیته استعدادهای درخشان
احتراما با عنایت به شایستگی های جنابعالی به موجب این حکم بمدت یک سال بعنوان سرپرست کمیته استعدادهای درخشان منصوب می شوید

1391 / 07 / 04 -10:59


برگزاری دومین جلسه در خصوص برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 25 ساله دانشگاه
به منظور هماهنگی و تعیین برنامه های معاونت آموزشی در نمایشگاه دستاوردهای 25 ساله دانشگاه جلسه ای با حضور کارشناسان واحدهای ستادی در تاریخ 27/6/91 برگزار شد.

1391 / 07 / 04 -8:13


برگزاری جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه وسرپرست دانشکده پزشکی و سرپرست بیمارستان شهید بهشتی ومدیرتحصیلات تکمیلی ومدیران گروههای آموزشی دارای تحصیلات تکمیلی
روز دوشنبه مورخ 29/6/91 جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه وسرپرست دانشکده پزشکی و سرپرست بیمارستان شهید بهشتی ومدیرتحصیلات تکمیلی ومدیران گروههای آموزشی دارای تحصیلات تکمیلی

1391 / 07 / 04 -7:47


نخستین جشنواره شعر «یک پنجره؛ یک دیدار» ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی
شرایط و ضوابط شرکت در نخستین جشنواره شعر «یک پنجره؛ یک دیدار»ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور

1391 / 07 / 03 -12:1


نشست صمیمانه رئیس دانشگاه و معاونین دانشگاه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد
نشست صمیمانه رئیس دانشگاه ومعاونین آموزشی ودانشجویی وپژوهشی ومدیر تحصیلات تکمیلی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز شنبه مورخ 1/7/91 در سالن دکترمحمد قریب برگزار شد.

1391 / 07 / 03 -8:5


نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود از نحوه ثبت نام
در معاونت آموزشی دانشگاه به کلیه دانشجویان جدیدالورود در زمان ثبت نام فرم نظر سنجی ارائه شد

1391 / 07 / 02 -11:2


دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی
دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار می گردد

1391 / 07 / 02 -10:29

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر