6:36:49 PM 1399 / 06 / 31
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 212 از 257   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2570
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  

بازدید اعضای محترم کمیته برنامه ریزی وارزشیابی رشته علوم سلولی کاربردی
باعنایت به درخواست دانشگاه علوم پزشکی کاشان مبنی بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته علوم سلولی کاربردی

1391 / 06 / 29 -12:7


آمار دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391
آمار دانشجویان پذیرفته شده در سال 1391 به تفکیک جنسیت

1391 / 06 / 29 -8:6


ارتقاء مرتبه علمی آقایان دکتر مهرداد فرزندی پور- دکتر احمد پیروزمند- آقای دکتر افشین احمد وند- خانم دکتر طاهره مازوچی
بدینوسیله ارتقاء مرتبه ارتقاء مرتبه علمی آقایان دکتر مهرداد فرزندی پور- دکتر احمد پیروزمند- آقای دکتر افشین احمد وند- خانم دکتر طاهره مازوچی

1391 / 06 / 27 -8:14


اصلاحیات آئین نامه کارشناسی ارشد
اصلاحیات ماده 20و21 وتبصره 2 ماده 25 آئین نامه کارشناسی ارشد

1391 / 06 / 14 -10:22


اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد وآئین نامه استعدادهای درخشان
اطلاعیه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد وآئین نامه استعدادهای درخشان

1391 / 06 / 14 -9:45


ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد
شروع ثبت نام 13/6/91 لغایت 14/6/9 و انتخاب واحد اینترنتی از تاریخ 20/6/91 لغایت 30/6/91

1391 / 06 / 05 -10:21


لیست اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391
لیست اسامی دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391

1391 / 06 / 14 -7:49


پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد با استفاده از مزایای استعدادهای درخشان سال 91
اسامی پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان با استفاده از مزایای استعدادهای درخشان سال 91

1391 / 06 / 14 -7:33


پذیرش بدون آزمون دانشجویان رتبه اول دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی در سال تحصیلی 92/91
در اجرای ماده 2 آئین نامه شماره 22354 مورخ 2/3/91 موضوع پذیرش بدون آزمون دانشجویان رتبه اول دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی در سال تحصیلی 92/91

1391 / 06 / 12 -9:53


ایجاد تسهیلات برای فرزندان هیات علمی رسمی - رسمی آزمایشی
ایجاد تسهیلات برای فرزندان هیات علمی رسمی - رسمی آزمایشی و دستورالعمل اجرایی آن

1391 / 06 / 12 -9:40

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر