6:45:57 PM 1400 / 01 / 28
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 209 از 276   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2753
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  

بازدید هیات ممتحنه وارزشیابی رشته گفتار درمانی
بازدید هیات ممتحنه وارزشیابی رشته گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1391 / 11 / 29 -13:7


اطلاعیه شرکت در دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت
باطلاع می رساند کارکنانی که در آزمون های پنجگانه دوره فوق شرکت نموده و حد نصاب امتیاز را کسب نموده اند لازم است فرم گزارش شناخت با توجه به مدرک تحصیلی خود از طریق پورتال دانشگاه

1391 / 11 / 29 -8:47


انتصاب آقای دکتر رضا رزاقی به سمت پزشک معتمد ایثارگران دانشگاه
از سوی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر رضا رزاقی به سمت پزشک معتمد ایثارگران دانشگاه منصوب گردیدند

1391 / 11 / 29 -8:38


راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 93-92

1391 / 11 / 29 -8:27


بازدید هیئت بورد تخصصی گروه پاتولوژی وزارت متبوع
بازدید هیئت بورد تخصصی گروه پاتولوژی وزارت متبوع از گروه آسیب شناسی دانشگاه

1391 / 11 / 25 -14:24


کسب رتبه هشتم دانشگاه علوم پزشکی کاشان در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
10 رتبه برتر دانشگاههای علوم پزشکی در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

1391 / 11 / 25 -12:4


نتیجه چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
نتیجه چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

1391 / 11 / 25 -12:14


قابل توجه کلیه کارشناسان محترم حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
برگزاری کارگاه برنامه ریزی درسی ویژه کارشناسان محترم حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

1391 / 11 / 24 -14:14


انتصاب آقای دکتر حسین یاوری تبار به سمت پزشک معتمد ایثارگران دانشگاه
از سوی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر حسین یاوری تبار به سمت پزشک معتمد ایثارگران دانشگاه منصوب گردیدند

1391 / 11 / 23 -13:11


برگزاری جلسه شورای دانشگاه
روز پنجشنبه مورخ 91/11/26 ساعت 8 صبح جلسه شورای دانشگاه در سالن شهداء ستاد دانشگاه برگزار خواهد شد.

1391 / 11 / 24 -11:8

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر