11:41:14 PM 1399 / 06 / 29
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 201 از 257   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2565
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  

بازدید هیئت ارزشیابی رشته تخصصی بیهوشی
بازدید هیئت ارزشیابی رشته تخصصی بیهوشی در تاریخ 20و19/9/91

1391 / 09 / 19 -9:13


وهب وهمسرش هانیه تازه عروس ودامادی که در لشکر امام حسین (ع) بوده وشهید شدند
در تاریخ آمده که او به همراه مادر و همسرش در بیابان ثعلبیه به دامداری مشغول بودند. این سه نفر به نام‏های قمر، وهب و هانیه، زندگی آرام و ساده‏ای داشتند. وهب گوسفندان خود را برای چرا به دشت و صحرا می‏برد و شب باز می‏گشت.

1391 / 09 / 18 -14:10


اعلام اسامی اعضای هیئت ممیزه دانشگاه از سوی مرکز امور هیئت علمی وزارت متبوع
اعضای هیئت ممیزه دانشگاه از سوی مرکز امور هیئت علمی وزارت متبوع اعلام گردیدند

1391 / 09 / 18 -11:13


نگاهی به زندگی حضرت ابوالفضل(ع)
بنام کاشف تمام غمها ، بنام صاحب همه علمها ، بنام زاده ابوالعجائب

1391 / 09 / 18 -7:41


ارتقاء مرتبه علمی خانم زهره سادات
بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی خانم زهره سادات را از مرتبه مربی به استادیاری تبریک وتهنیت عرض می نمایم.

1391 / 09 / 15 -7:27


ارتقاء مرتبه علمی خانم معصومه عابدزاده
بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم معصومه عابدزاده را از مرتبه مربی به استادیاری

1391 / 09 / 11 -7:55


افزایش مرخصی زایمان دانشجویان شاغل به تحصیل
در چهل ونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1/8/91 وزارت متبوع مصوب گردید

1391 / 09 / 11 -13:7


کنفرانس یک روزه آشنایی با روشهای نوین تشخیص مولکولی
کنفرانس یک روزه آشنایی با روشهای نوین تشخیص مولکولی با تاکید بر تکنیک ریل تایم پی سی آر (real time PCR)

1391 / 09 / 13 -11:58


تاریخ آخرین فرصت ارسال فرآیندهای ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
تاریخ آخرین فرصت ارسال فرآیندهای ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

1391 / 09 / 13 -9:30


برگزاری کلاس آموزشی نرم افزار سماء
جهت کلیه کارشناسان آموزش دانشگاه روز شنبه مورخ 11/9/91کلاس آموزشی نرم افزار سماء

1391 / 09 / 12 -8:29

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر