5:14:56 PM 1399 / 01 / 10
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 198 از 234   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2338
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  

نشست هم اندیشی اساتید ونخبگان دانشگاه
قابل توجه کلیه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه

1391 / 03 / 30 -9:49


تمدید دوره دستیاری رشته تخصصی جراحی عمومی
به استناد رای صادره در دویست وپانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

1391 / 04 / 01 -8:26


تمدید دوره دستیاری رشته تخصصی رادیولوژی
به استناد رای صادره در دویست وپانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

1391 / 04 / 01 -8:34


جزییات آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی تشریح شد
از سوی رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی؛

1391 / 03 / 31 -13:28


راه اندازی سامانه کامپیوتری برای تشکیل پرونده دانشجویی و استفاده از تسهیلات ارزی
رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه کامپیوتری جهت تشکیل پرونده دانشجویی و استفاده از تسهیلات ارزی و غیر ارزی دانشجویان شاغل به تحصیل خبر داد.

1391 / 03 / 31 -13:24


انتخابات انجمن های علوم پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت صورت می گیرد
انتخابات انجمن های علمی گروه علوم پزشکی، وفق مقررات مربوطه با نظارت کمیسیون قانونی امور انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد.

1391 / 03 / 31 -13:17


انتخاب رشته محل -دریافت کارت و جدول ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال 91
مرکز سنجش و دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه

1391 / 03 / 31 -13:8


برگزاری جلسه کمیته منطقه ای مدیران آموزشی
جلسه کمیته منطقه ای مدیران آموزشی در تاریخ شنبه مورخ 3/4/91

1391 / 03 / 31 -8:5


برگزاری جلسه شورای پورتال دانشگاه
بمنظور ارزیابی پورتال دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 31/3/91

1391 / 03 / 30 -9:1


ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید علیرضا مروجی
بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید علیرضا مروجی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1391 / 03 / 30 -8:9

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر