11:27:39 AM 1398 / 11 / 28
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 196 از 232   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2320
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  

بازدید هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته بیوشیمی بالینی
جهت راه اندازی رشته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1391 / 04 / 01 -10:21


بازدید گروه ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای عفونی
گروه ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای عفونی متشکل از

1391 / 04 / 01 -10:10


نشست هم اندیشی اساتید ونخبگان دانشگاه
قابل توجه کلیه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه

1391 / 03 / 30 -9:49


تمدید دوره دستیاری رشته تخصصی جراحی عمومی
به استناد رای صادره در دویست وپانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

1391 / 04 / 01 -8:26


تمدید دوره دستیاری رشته تخصصی رادیولوژی
به استناد رای صادره در دویست وپانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

1391 / 04 / 01 -8:34


جزییات آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی تشریح شد
از سوی رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی؛

1391 / 03 / 31 -13:28


راه اندازی سامانه کامپیوتری برای تشکیل پرونده دانشجویی و استفاده از تسهیلات ارزی
رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه کامپیوتری جهت تشکیل پرونده دانشجویی و استفاده از تسهیلات ارزی و غیر ارزی دانشجویان شاغل به تحصیل خبر داد.

1391 / 03 / 31 -13:24


انتخابات انجمن های علوم پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت صورت می گیرد
انتخابات انجمن های علمی گروه علوم پزشکی، وفق مقررات مربوطه با نظارت کمیسیون قانونی امور انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد.

1391 / 03 / 31 -13:17


انتخاب رشته محل -دریافت کارت و جدول ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال 91
مرکز سنجش و دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه

1391 / 03 / 31 -13:8


برگزاری جلسه کمیته منطقه ای مدیران آموزشی
جلسه کمیته منطقه ای مدیران آموزشی در تاریخ شنبه مورخ 3/4/91

1391 / 03 / 31 -8:5

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر