2:45:03 PM 1399 / 03 / 13
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 194 از 239   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2386
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  

اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد وآئین نامه استعدادهای درخشان
اطلاعیه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد وآئین نامه استعدادهای درخشان

1391 / 06 / 14 -9:45


ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد
شروع ثبت نام 13/6/91 لغایت 14/6/9 و انتخاب واحد اینترنتی از تاریخ 20/6/91 لغایت 30/6/91

1391 / 06 / 05 -10:21


لیست اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391
لیست اسامی دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391

1391 / 06 / 14 -7:49


پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد با استفاده از مزایای استعدادهای درخشان سال 91
اسامی پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان با استفاده از مزایای استعدادهای درخشان سال 91

1391 / 06 / 14 -7:33


پذیرش بدون آزمون دانشجویان رتبه اول دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی در سال تحصیلی 92/91
در اجرای ماده 2 آئین نامه شماره 22354 مورخ 2/3/91 موضوع پذیرش بدون آزمون دانشجویان رتبه اول دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی در سال تحصیلی 92/91

1391 / 06 / 12 -9:53


ایجاد تسهیلات برای فرزندان هیات علمی رسمی - رسمی آزمایشی
ایجاد تسهیلات برای فرزندان هیات علمی رسمی - رسمی آزمایشی و دستورالعمل اجرایی آن

1391 / 06 / 12 -9:40


قابل توجه دستیاران محترم
فرم اخد تعهد کارمندی از دستیاران آزاد

1391 / 06 / 08 -8:7


دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی اولیه
مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی وتوسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی با مشارکت فرهنگستان علوم پزشکی ایران - معاونت های مختلف وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی - معاونت های تحقیقات وفناوری ومراکز تحقیقاتی معتبر دانشگاههای علوم پزشکی تهران- اصفهان- تبریز وبقیه الله

1391 / 06 / 07 -7:8


تسهیلات برای بازدید پزشکان و کادر درمانی کشور از موزه پول
موزه پول از اول شهریور ماه، به مناسبت روز بزرگداشت دانشمند و پزشک عالیقدر ابوعلی سینا و به منظور گرامیداشت زحمات ارزنده جامعه پزشکان، پرستاران و درمانگران محترم، تسهیلات ویژه ای را درنظرگرفته است و بازدید این عزیزان را از اول تا پایان شهریور 1391 به صورت نیم بها فراهم کرده است.

1391 / 06 / 07 -6:59


قابل توجه کلیه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه
کنفرانس علمی بین المللی آموزش وجهانی شدن

1391 / 06 / 06 -8:38

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر