6:58:33 PM 1400 / 01 / 28
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 185 از 276   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2753
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  

نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 دانشکده پرستاری ومامایی
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 دانشکده پرستاری ومامایی در آموزش مربوطه

1392 / 07 / 16 -10:49


برگزاری یازدهمین جلسه تفسیر نهج البلاغه
یازدهمین جلسه تفسیر نهج البلاغه روز سه شنبه مورخ 92/7/16 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید

1392 / 07 / 16 -10:29


مشاهده کارنامه، نتیجه تکمیل ظرفیت و اطلاعیه درخصوص اسامی تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 93-92
مشاهده کارنامه، نتیجه تکمیل ظرفیت و اطلاعیه درخصوص اسامی تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 93-92 -

1392 / 07 / 15 -13:51


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 دانشکده بهداشت
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 دانشکده بهداشت در آموزش مربوطه

1392 / 07 / 14 -7:54


انتصاب آقای دکتر سید حسن امامی رضوی به عنوان قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها
از سوی وزیر محترم بهداشت آقای دکتر سید حسن امامی رضوی بعنوان قائم مقام وزیر در امور دانشگاههامنصوب گردیدند

1392 / 07 / 13 -10:43


برگزاری مراسم تودیع ومعارفه
مراسم تودیع ومعارفه مدیر محترم آموزش مداوم وسرپرست محترم مرکز امور هیئت علمی دانشگاه

1392 / 07 / 13 -10:34


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 دانشکده پزشکی
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 دانشکده پزشکی در آموزش مربوطه

1392 / 07 / 13 -8:29


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 رشته دندانپزشکی
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 رشته دندانپزشکی در آموزش مربوطه

1392 / 07 / 13 -8:22


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در آموزش مربوطه

1392 / 07 / 13 -8:18


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 در اداره کل آموزش دانشگاه
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 در اداره کل آموزش دانشگاه

1392 / 07 / 13 -8:10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر