6:02:39 PM 1400 / 01 / 28
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 171 از 276   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2753
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  

ابلاغ سیاستهای کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری
اداره روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت

1393 / 01 / 19 -10:17


متعادل‌سازی نسبت جنسیتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره تعادل‌سازی نسبت جنسیتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: برای وزارت بهداشت ارائه مناسب خدمات پزشکی مهم‌تر از ترکیب جنسیتی در دانشگاه‌هاست.

1393 / 01 / 18 -8:59


راه اندازی مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام نمود که مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی راه اندازی گردید

1393 / 01 / 17 -10:54


کسری 1000میلیاردی بیمارستان‌های آموزشی/ وزارت بهداشت با دانشگاه آزاد رفاقت دارد
معاون آموزشی وزیر بهداشت خبر داد: کسری 1000میلیاردی بیمارستان‌های آموزشی/ وزارت بهداشت با دانشگاه آزاد رفاقت دارد

1393 / 01 / 17 -10:47


جزئیات نخستین آزمون ملی ویژه دانش آموختگان دندانپزشکی اعلام شد
اداره روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت

1393 / 01 / 17 -10:43


بازنگری دروس و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای "مامایی" در دستور کار وزارت بهداشت
اداره روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت

1393 / 01 / 17 -10:38


نتیجه آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 1392
نتایج آزمون جامع علوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و پیش کارورزی اسفند 1392

1393 / 01 / 17 -10:32


برگزاری اولین همایش کشوری با عنوان روش های یاددهی ویادگیری در حوزه ودانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار می کند

1393 / 01 / 17 -10:6


انتصاب خانم دکتر فرزانه فیروزه به سمت معاون آموزشی شعبه بین الملل دانشگاه
از سوی معاون محترم آموزشی دانشگاه سرکار خانم دکتر فرزانه فیروزه به مدت یکسال به عنوان معاون آموزشی شعبه بین الملل دانشگاه

1393 / 01 / 16 -10:6


انتصاب آقای امید مهرانفر به سمت دبیر کمیته آموزش وتوانمندسازی منابع انسانی دانشگاه
در اجرای ماده 4 دستورالعمل نظام آموزش وتوانمندسازی موضوع ماده 46 آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه ابلاغیه نامه

1393 / 01 / 16 -9:47

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر