6:18:12 PM 1400 / 01 / 28
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 168 از 276   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2753
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  

انتصاب آقای دکتر رضا رزاقی به سمت عضو کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و رئیس کمیته آموزش دانشگاه
طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر اعرابی ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر رضا رزاقی به عنوان عضو کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه و رئیس کمیته آموزش دانشگاه تعیین گردید.

1393 / 04 / 10 -8:12


برگزاری سی و سومین دوره آزمون گواهینامه تخصصی و ارتقاء
سی و سومین دوره آزمون گواهینامه تخصصی و ارتقاء در دانشگاه برگزار می گردد.

1393 / 04 / 03 -8:10


برگزاری آئین تودیع و معارفه سرپرست جدبد مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
آئین تودیع و معارفه سرپرست جدید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

1393 / 04 / 01 -12:47


انتصاب دکتر سید محسن رضوی زاده به سمت سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
طی حکمی از سوی دکتر رضا رزاقی سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر سید محسن رضوی زاده به سمت سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه منصوب شد.

1393 / 04 / 01 -8:15


موافقت قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات علوم تشریحی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر هاشمی مقام عالی وزارت با تأسیس مرکز تحقیقات علوم تشریحی در دانشگاه موافقت با عمل آمد.

1393 / 03 / 24 -12:2


قابل توجه متقاضیان بورسیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قابل توجه متقاضیان اولین فراخوان بورسیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393

1393 / 03 / 01 -12:48


برگزاری مراسم مناجات شعبانیه در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
مراسم روح بخش مناجات شعبانیه در محل معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

1393 / 03 / 20 -13:39


برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی
آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می گردد.

1393 / 03 / 20 -11:7


برگزاری برنامه کنفرانس علمی یک روزه تازه های دیابت
کنفرانس علمی یک روزه تازه های دیابت توسط دفتر شورای آموزش مداوم دانشگاه برگزار می گردد.

1393 / 03 / 19 -8:15


برگزاری برنامه مدون ویژه دندانپزشکان
برنامه های مدون آموزش مداوم ویژه دندانپزشکان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

1393 / 03 / 11 -13:54

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر