1:02:58 PM 1399 / 03 / 07
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 168 از 238   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2376
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  

سمینار یک روزه یادگیری الکترونیک در آموزش علوم پزشکی وخدمات الکترونیک پزشکی خانواده
انجمن علوم پزشکی ایران سمینار یک روزه ای با عنوان یادگیری الکترونیک در آموزش علوم پزشکی وخدمات الکترونیک پزشکی خانواده

1391 / 12 / 15 -13:31


انتصاب آقای دکتر محمد حسین اسدی به سمت دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی - بهداشت وتخصصی
از سوی آقای دکتر عین اللهی معاون آموزشی وزارت آقای دکتر محمدحسین اسدی به سمت دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی - بهداشت وتخصصی وزارت منصوب گردیدند.

1391 / 12 / 15 -11:2


انتصاب آقای دکتر سلیمان احمدی به سمت رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت
از سوی آقای دکتر عین اللهی معاون آموزشی وزارت جناب آقای دکتر سلیمان احمدی به سمت رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت منصوب گردیدند.

1391 / 12 / 14 -9:49


برگزاری کارگاه تخصصی مسائل جوانان وچگونگی نحوه ارتباط با دانشجویان
جهت کلیه پرسنل شاغل در حوزه معاونت آموزشی و کارشناسان محترمی که پست سازمانی آنها آموزشی می باشد

1391 / 12 / 13 -10:35


برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه
جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 91/12/14 ساعت 12/30 در سالن کنفرانس ستاد مرکزی دانشگاه

1391 / 12 / 13 -9:33


بخش پذیرش کارگاههای آموزشی وصبحانه کاری
بخش پذیرش کارگاههای آموزشی وصبحانه کاری چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

1391 / 12 / 13 -9:20


مهم‌ترین استراتژی معاونت آموزشی، تحقق عدالت آموزشی است
معاون آموزشی وزارت گفت: تبیین و تحقق عدالت آموزشی، مهم‌ترین استراتژی معاونت آموزشی است.

1391 / 12 / 13 -8:53


دانشگاههای پذیرنده دانشجو آزمون کارشناسی ارشد سال 93-92
- اطلاعیه شماره 3 اسامی دانشگاههای پذیرنده دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف گروه پزشکی سال92

1391 / 12 / 13 -8:45


انتصاب خانم دکترالهه ملکان راد به سمت مشاور معاون آموزشی وزارت
از سوی آقای دکتر عین اللهی معاون آموزشی وزارت سرکار خانم دکتر الهه ملکان راد به سمت مشاور معاون آموزشی وزارت منصوب گردیدند.

1391 / 12 / 12 -11:2


آغاز ثبت نام هفدهمین جشنواره قرآن وعترت اساتید وکارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
جهت ثبت نام وتحویل کتاب تفسیر در بخش کتبی به واحد امور فرهنگی خواهران واقع در دانشکده پزشکی

1391 / 12 / 08 -9:23

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر