6:24:59 PM 1400 / 01 / 28
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 167 از 276   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2753
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  

تصویب تبدیل ماده یک فرهنگی آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی از بند شرطی به بند اختیاری
هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبدیل ماده یک فرهنگی آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی از بند شرطی به بند اختیاری را تصویب نمود. .

1393 / 04 / 17 -11:2


موافقت تمدید شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو از میان کارکنان غیر عملیاتی مراکز حوادث و فوریت های پزشکی
موضوع تمدید شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو از میان کارکنان غیر عملیاتی مراکز حوادث و فوریت های پزشکی مورد موافقت قرار گرفت.

1393 / 04 / 17 -10:30


ارزشیابی گروه بیهوشی توسط هیئت ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موافقت با جذب سه دستیار برای هردوره در پی بازدید گروه ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی از بیمارستان های دانشگاه

1393 / 04 / 17 -10:10


برگزاری آئین جزء خوانی قرآن کریم در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
آئین جزء خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

1393 / 04 / 16 -13:49


معافیت مشمولین قانون آموزش مداوم از کسب امتیاز لازم پس از طی دوره فلوشیپ
مشمولین قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی پس از طی دوره فلوشیپ از کسب امتیازات لازم معاف می باشند.

1393 / 04 / 16 -12:26


برگزاری دهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد و متابولیسم
دهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد و درون ریز و متابولیسم توسط انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم ایران برگزار می گردد.

1393 / 04 / 15 -12:22


برگزاری نشست عمومی کارکنان آموزشی دانشگاه (به همراه تصاویر)
نشست عمومی کارکنان آموزشی دانشگاه به منظور تبادل نظر در خصوص راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در سالن دکتر محمد قریب برگزار شد.

1393 / 04 / 15 -8:41


انتصاب آقای سید حمیدرضا سیدی به سمت معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
طی حکمی از سوی دکتر اکبر علی اصغرزاده سرپرست دانشکده پیراپزشکی آقای سید حمیدرضا سیدی به سمت معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی منصوب شد.

1393 / 04 / 14 -8:36


برگزاری جلسات تفسیر نهج البلاغه به صورت هفتگی در ایام ماه مبارک رمضان
جلسات هفتگی نهج البلاغه توسط معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه درماه مبارک رمضان برگزار می گردد.

1393 / 04 / 10 -13:58


برگزاری نشست عمومی کارکنان آموزشی دانشگاه
نشست عمومی کارکنان آموزشی دانشگاه به منظور تبادل نظر در خصوص راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در سالن دکتر محمد قریب برگزار می گردد.

1393 / 04 / 10 -11:31

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر