6:44:31 PM 1400 / 01 / 28
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 164 از 276   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2753
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  

اولین سمینار سراسری ادغام در آموزش علوم پزشکی
اولین سمینار سراسری ادغام در آموزش علوم پزشکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی برگزار می گردد.

1393 / 05 / 26 -10:4


شیوه نامه صدور گواهی اشتغال شاغلین حوزه پزشکی و پیراپزشکی جهت ارائه به مبادی خارج از کشور
شیوه نامه صدور گواهی اشتغال شاغلین حوزه پزشکی و پیراپزشکی جهت ارائه به مبادی خارج از کشور

1393 / 05 / 25 -12:26


موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات اعضای هیئت علمی دانشگاهها
موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی وام اعضای هیئت علمی دانشگاهها تا یک هزار میلیون ریال

1393 / 05 / 22 -13:43


واکنش وزارت بهداشت به کاهش ظرفیت پزشکی/ کیفیت را فدای کمیت نمی کنیم.

1393 / 05 / 22 -12:42


ظرفیت پذیرش رشته های علوم پزشکی کنکور امسال کمتر از سال گذشته نیست.
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: براساس دستور وزیر بهداشت نباید ظرفیت رشته های علوم پزشکی کنکور سال جاری کمتر از ظرفیت سال گذشته باشد.

1393 / 05 / 22 -12:4


واگذاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی به قطب های آموزشی کشور
پیرو مذاکرات اجلاس معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ 15 مرداد 93 و با عنایت به تاکید مقام محترم وزارت در خصوص واگذاری فرآیند برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی به قطبهای آموزشی کشور

1393 / 05 / 22 -8:59


انتصاب علیرضا کاشانی نژاد به سمت دبیر ستاد برگزاری هفته دولت در دانشگاه
طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین اعرابی ریاست محترم دانشگاه علیرضا کاشانی نژاد به سمت دبیر ستاد برگزاری هفته دولت در دانشگاه منصوب شد.

1393 / 05 / 21 -13:53


فرآیند نحوه نظارت بر تردد کارکنان
فرآیند نحوه نظارت بر تردد کارکنان توسط عوامل نگهبانی

1393 / 05 / 21 -9:0


لوح تقدیر و تشکر
لوح تقدیر و تشکر معاونت آموزشی دانشگاه به مناسبت انتخاب خانم معصومه قنددوست به عنوان کارمند نمونه حوزه معاونت آموزشی

1393 / 05 / 21 -9:13


برگزاری کارگاه آموزشی جهت دانشجویان استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
یک دوره کارگاه آموزشی یک روزه جهت دانشجویان استعدادهای درخشان و المپیاد علمی دانشجویان در دانشگاه برگزار می گردد.

1393 / 05 / 20 -8:41

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر