10:05:55 AM 1398 / 11 / 28
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 162 از 232   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2320
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  

ابقاء خانم دکترمنصوره مومن هروی به سمت مدیر گروه عفونی دانشگاه
از سوی ریاست محترم دانشگاه خانم دکتر منصوره مومن هروی به سمت مدیر گروه عفونی دانشگاه م ابقاء گردیدند

1391 / 12 / 19 -10:15


قابل توجه کلیه کارشناسان محترم حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
کارگاه تخصصی مسائل جوانان وچگونگی نحوه ارتباط به دانشجویان امروز شنبه مورخ 91/12/19 برگزار نمی گردد لذا جلسه بعدی این کارگاه

1391 / 12 / 19 -8:36


انتصاب آقای دکتر غلامرضا حسن زاده به سمت رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی
از سوی آقای دکتر عین اللهی معاون آموزشی وزارت جناب آقای دکتر غلامرضا حسن زاده به سمت رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی منصوب گردیدند.

1391 / 12 / 19 -7:39


انتصاب آقای دکتر عبدالرضا پازوکی به سمت دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
از سوی آقای دکتر عین اللهی معاون آموزشی وزارت جناب آقای دکتر عبدالرضا پازوکی به سمت دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی منصوب گردیدند.

1391 / 12 / 16 -10:42


سمینار یک روزه یادگیری الکترونیک در آموزش علوم پزشکی وخدمات الکترونیک پزشکی خانواده
انجمن علوم پزشکی ایران سمینار یک روزه ای با عنوان یادگیری الکترونیک در آموزش علوم پزشکی وخدمات الکترونیک پزشکی خانواده

1391 / 12 / 15 -13:31


انتصاب آقای دکتر محمد حسین اسدی به سمت دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی - بهداشت وتخصصی
از سوی آقای دکتر عین اللهی معاون آموزشی وزارت آقای دکتر محمدحسین اسدی به سمت دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی - بهداشت وتخصصی وزارت منصوب گردیدند.

1391 / 12 / 15 -11:2


انتصاب آقای دکتر سلیمان احمدی به سمت رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت
از سوی آقای دکتر عین اللهی معاون آموزشی وزارت جناب آقای دکتر سلیمان احمدی به سمت رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت منصوب گردیدند.

1391 / 12 / 14 -9:49


برگزاری کارگاه تخصصی مسائل جوانان وچگونگی نحوه ارتباط با دانشجویان
جهت کلیه پرسنل شاغل در حوزه معاونت آموزشی و کارشناسان محترمی که پست سازمانی آنها آموزشی می باشد

1391 / 12 / 13 -10:35


برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه
جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 91/12/14 ساعت 12/30 در سالن کنفرانس ستاد مرکزی دانشگاه

1391 / 12 / 13 -9:33


بخش پذیرش کارگاههای آموزشی وصبحانه کاری
بخش پذیرش کارگاههای آموزشی وصبحانه کاری چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

1391 / 12 / 13 -9:20

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر