دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:21:47 PM 1398 / 01 / 05
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 162 از 198   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1975
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  

جزییات آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی تشریح شد
از سوی رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی؛

1391 / 03 / 31 -13:28


راه اندازی سامانه کامپیوتری برای تشکیل پرونده دانشجویی و استفاده از تسهیلات ارزی
رییس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه کامپیوتری جهت تشکیل پرونده دانشجویی و استفاده از تسهیلات ارزی و غیر ارزی دانشجویان شاغل به تحصیل خبر داد.

1391 / 03 / 31 -13:24


انتخابات انجمن های علوم پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت صورت می گیرد
انتخابات انجمن های علمی گروه علوم پزشکی، وفق مقررات مربوطه با نظارت کمیسیون قانونی امور انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد.

1391 / 03 / 31 -13:17


انتخاب رشته محل -دریافت کارت و جدول ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد سال 91
مرکز سنجش و دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه

1391 / 03 / 31 -13:8


برگزاری جلسه کمیته منطقه ای مدیران آموزشی
جلسه کمیته منطقه ای مدیران آموزشی در تاریخ شنبه مورخ 3/4/91

1391 / 03 / 31 -8:5


برگزاری جلسه شورای پورتال دانشگاه
بمنظور ارزیابی پورتال دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 31/3/91

1391 / 03 / 30 -9:1


ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید علیرضا مروجی
بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید علیرضا مروجی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1391 / 03 / 30 -8:9


آگهی هفتمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی
داوطلبان عضویت در هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی 15 روز فرصت ثبت نام دارند.

1391 / 03 / 30 -7:45


جدول اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی هفتمین دوره فراخوان جذب هیات علمی
جدول اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی هفتمین دوره فراخوان جذب هیات علمی

1391 / 03 / 30 -7:52


فرم ثبت نام هفتمین دوره فراخوان جذب اعضای هیات علمی
فرم ثبت نام هفتمین دوره فراخوان جذب اعضای هیات علمی

1391 / 03 / 30 -7:59

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر