2:59:50 AM 1399 / 04 / 19
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 158 از 245   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2446
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  

موفقیت دانشجویان دانشگاه در کسب مقام های برتر در المپیاد علمی علوم پزشکی کشور
کسب رتبه دوم تیمی در حیطه نورآورانه (هنر در آموزش پزشکی)، رتبه چهارم تیمی در حیطه مدیریت و رتبه سوم انفرادی در حیطه استدلال بالینی از افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه در این المپیاد می باشد.

1392 / 06 / 24 -8:37


سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه اعلام نمود:
به استناد ماده 89 آئین نامه اداری واستخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها - ایام تعطیل مابین مرخصی کارکنان مذکور به عنوان مرخصی محسوب می گردد

1392 / 06 / 18 -13:20


نماز روز یکشنبه ماه ذی القعده
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هیچ مسلمانی نیست که این نماز را بگزارد جز اینکه از آسمان بدو ندا شود ای بنده خدا توبه تو پذیرفته شد و گناهان تو بخشیده شد اینک کار خویش از نو آغاز کن . فرشته ای نیز از فرود عرش بدو میگوید :

1392 / 06 / 18 -13:17


المپیاد علمی دانشجویان در راستای عمق‌بخشی به کیفیت خدمات آموزشی است
رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باید کیفیت خدمات آموزش پزشکی را ارتقا دهیم و فلسفه طراحی المپیاد علمی دانشجویان نیز در راستای عمق‌بخشی به کیفیت خدمات آموزشی است.

1392 / 06 / 17 -11:19


اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
به این وسیله اعلام می گردد صندوق رفاه دانشجویا ن وزارت بهداشت درنظر داردبراساس قانون از کلیه دانش آموختگان گروه پزشکی که تاکنون جهت تعیین وضعیت بدهی خود اقدام ننموده اند،از تاریخ 01/07/1392جریمه دیرکرد اخذ نماید.

1392 / 06 / 16 -9:51


برگزاری نهمین جلسه تفسیر نهج البلاغه
برگزاری نهمین جلسه تفسیر نهج البلاغه در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه

1392 / 06 / 13 -10:45


فرآیند ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم جدیدالورود

1392 / 06 / 13 -8:54


قابل توجه دانشجویان محترم جدیدالورود
تاریخ ثبت نام اینترنتی

1391 / 06 / 11 -9:13


اجرای تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه
اجرای تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1392

1392 / 06 / 12 -10:28


تشکیل جلسه کمیته ثبت نام واستقبال از دانشجویان جدیدالورود
روز یکشنبه مورخ 92/6/10 ساعت 10 جلسه کمیته ثبت نام واستقبال از دانشجویان جدیدالورود در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید

1392 / 06 / 10 -12:10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر