7:25:10 AM 1399 / 06 / 29
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 156 از 257   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2563
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  

ارتقاء علمی چهار نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه
پنجمین نشست کمیته تخصصی هیات ممیزه مرکزی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 23/10/92 در ستاد مرکزی تشکیل شد.

1392 / 11 / 16 -11:8


انتصاب آقای دکتر سید اسماعیل مفیدی به سمت مشاور معاون آموزشی
از سوی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جناب آقای دکتر سید اسماعیل مفیدی به سمت مشاور معاون آموزشی تعیین شد

1392 / 11 / 15 -10:4


انتصاب آقای دکتر جمشید حاجتی به سمت دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت وتخصصی
از سوی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جناب آقای دکتر جمشید حاجتی به سمت دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی وبهداشت وتخصصی تعیین شد

1392 / 11 / 15 -9:37


انتصاب آقای دکتر علیرضا استقامتی به سمت دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی
از سوی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی به سمت دبیر کمییسیون انجمن های علمی گروه پزشکی تعیین شد

1392 / 11 / 15 -9:29


انتصاب آقای دکتر عبدالرضا استقامتی به سمت مشاور وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی وتخصصی
از سوی وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی آقای دکتر عبدالرضا استقامتی به سمت مشاور وزیر وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی تخصصی

1392 / 11 / 15 -9:24


برگزاری سومین دوره آموزشی غیر حضوری تفسیر وتدبر در قرآن کریم
قابل توجه کلیه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه

1392 / 11 / 15 -9:1

قابل توجه دانشجویان گرامی:
آخرین مهلت ثبت نام در ششمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
علاقمندان شرکت در ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی با مراجعه و ثبت نام در سامانه المپیاد یکی از حیطه های مورد علاقه خود را انتخاب نمایند.

1392 / 10 / 24 -13:39


انتصاب دکتر حسن بهبودی به سمت مشاور وزیر وعضو شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
از سوی وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی آقای دکتر حسن بهبودی به سمت مشاور وزیر وعضو شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

1392 / 10 / 21 -10:28


قابل توجه کلیه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه
جهت تکثیر سوالات امتحانات پایان ترم به دفتر آموزش مداوم دانشگاه واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی مراجعه نمایید

1392 / 10 / 21 -9:19


ایجاد لینک پایگاه های الکترونیکی در دسترس در دانشگاه
قابل توجه کلیه اعضای هیئت علمی ، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه

1392 / 10 / 17 -10:22

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر