3:07:16 PM 1399 / 03 / 13
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 144 از 239   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2386
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  

برگزاری کارگاه تکنولوژی آموزشی ویژه کارشناسان خدمات آموزشی دانشگاه
کارگاه تکنولوژی آموزشی ویژه کارشناسان خدمات آموزشی دانشگاه در تاریخهای 28 و29 آبان ماه در آمفی تاتر ابن سینا دانشکده پیراپزشکی برگزار می گردد

1392 / 08 / 27 -9:22


نمونه سئوالات آزمون خانواده متعالی
نمونه سئوالات آزمون خانواده متعالی

1392 / 08 / 27 -8:26


مجموعه کارگاههای علمی وپژوهشی پیشرفته با همکاری دانشگاه کاشان
معاونت پژوهشی دانشگاه اعلام نمودند که : مجموعه کارگاههای علمی - پژوهشی پیشرفته با همکاری دانشگاه کاشان وtaylors

1392 / 08 / 26 -9:25


پنجمین کارگاه آشنایی با روش های پیشرفته جستجوی منابع علمی و تدوین مقالات ISI
زمان آغاز دوره ها: 5 آذرماه 1392

1392 / 08 / 26 -8:47


آموزش مداوم دانشگاه برگزار می کند
سمینار فشار خون بالا دبیر علمی سرکار خانم دکتر فریبا رایگان

1392 / 08 / 26 -8:21


انتصاب آقای جعفر عسگری به سمت مدیر گروه عمومی
باستناد ماده 37 آئین نامه مدیریت دانشگاهها وموسسات آموزش عالی مصوب دویست و چهل ونهمین جلسه مورخ 70/4/11

1392 / 08 / 26 -8:4


کارگاه "روشهای آموزش نوین بالینی" ویژه اعضای محترم گروه های بالینی دانشکده های پزشکی ، پرستاری ومامائی وپیراپزشکی
کارگاه "روشهای آموزش نوین بالینی" ویژه اعضای محترم گروه های بالینی دانشکده های پزشکی ، پرستاری ومامائی وپیراپزشکی روز چهار شنبه مورخ 18/10/1392 ساعت 30/8الی 13توسط استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا منجمی

1392 / 08 / 25 -12:42


کارگاه آموزشی "حاکمیت بالینی" ویژه اعضای محترم گروه های بالینی دانشکده های پزشکی ، پرستاری ومامائی وپیراپزشکی
کارگاه آموزشی "حاکمیت بالینی" ویژه اعضای محترم گروه های بالینی دانشکده های پزشکی ، پرستاری ومامائی وپیراپزشکی درروز چهار شنبه مورخ 13/9/1392 ساعت30/8الی 13توسط استاد محترم جناب آقای دکتر رضا لباف قاسمی

1392 / 08 / 25 -12:33


انتصاب آقای دکتر سعید عسگری به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وتخصصی
از سوی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جناب آقای دکتر سعید عسگری به عنوان دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وتخصصی

1392 / 08 / 21 -11:46


برگزاری هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
برگزاری هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با شعار توسعه کیفی آموزش - کلید عدالت آموزشی همزمان با پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار می گردد

1392 / 08 / 20 -10:43

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر