7:21:19 PM 1398 / 11 / 30
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 143 از 233   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2325
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  

نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در آموزش مربوطه

1392 / 07 / 13 -8:18


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 در اداره کل آموزش دانشگاه
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 در اداره کل آموزش دانشگاه

1392 / 07 / 13 -8:10


نگاهی بر یک داستان شگفت انگیز تاریخی
روایت کرده ‌اند که چون مامون، بعد از رحلت امام رضا علیه السلام ، مورد طعن و اتهام مردم قرار گرفت، خواست خود را از آن اتهام تبرئه کند. پس زمانى که از خراسان به بغداد آمد به امام جواد علیه السلام نامه نوشت و تقاضا کرد آن حضرت با احترام و اکرام به بغداد بیاید. پس هنگامى که امام به بغداد آمد،

1392 / 07 / 13 -7:53


برگزاری دوره آموزشی فرهنگ ومفاهیم قرآنی به مدت 20 ساعت حضوری
از سوی معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه اعلام گردید که در نظر است دوره آموزشی تحت عنوان فرهنگ ومفاهیم قرآنی

1392 / 07 / 11 -8:55


قابل توجه اتباع خارجی متقاضی تحصیل در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برای اطلاعات بیشتر از شرایط عمومی و اختصاصی، مدارک مورد نیاز و معیارهای مصاحبه اتباع خارجی به سایت شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه نمایند.

1392 / 07 / 10 -12:59


قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برای اطلاعات بیشتر از شرایط عمومی و اختصاصی، مدارک مورد نیاز و معیارهای مصاحبه به سایت شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه نمایند.

1392 / 07 / 10 -12:56


برگزاری جلسه تقدیر وتشکر از کارشناسان وکارکنان آموزش دانشگاه
روز چهارشنبه مورخ 92/7/10 ساعت 10 از کلیه کارشناسان وکارکنان تحصیلات تکمیلی - اداره کل آموزش دانشگاه ودانشکده ها که در فرآیند ثبت نام

1392 / 07 / 10 -11:10


انتصاب سرکار خانم زهره سادات به سمت سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه
از سوی معاون محترم آموزشی دانشگاه سرکار خانم زهره سادات به سمت سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه منصوب گردیدند.

1392 / 07 / 10 -11:56


انتصاب آقای دکتر بابک سلطانی بعنوان دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه
از سوی معاون محترم آموزشی دانشگاه آقای دکتر بابک سلطانی بعنوان دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه منصوب گردیدند

1392 / 07 / 09 -10:41


عملکرد مغز در زمان بخشودگی!
از آنجایی که خشم هسته ی اصلی بسیاری از ناراحتی ها و اختلالات روانی است، بخشش می تواند مسیری در التیام دردها و ناراحتی ها باشد. بخشش عبارت است از فرصت دادن برای جبران و بازسازی مجدد اعتماد.

1392 / 07 / 09 -9:7

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر