6:35:57 PM 1400 / 01 / 28
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 142 از 276   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2753
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  

تأکید بر تحلیل آزمونهای چند گزینه ای دروس تئوری با استفاده از طراحی فرم جدید متغیرهای موثر بر آزمون، گامی مهم در ارتقاء کمی آزمونها

1394 / 04 / 01 -11:35


انتصاب دکتر محمدعلی محققی به سمت مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت و مسئول راه اندازی دانشگاه طب سنتی اسلامی- ایرانی

1394 / 04 / 01 -9:40


انتصاب دکتر سید ناصر استاد به عنوان مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت و مسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

1394 / 04 / 01 -9:27


انتصاب خانم زهره سادات به عنوان عضو شورای تخصصی آموزشی دانشگاه

1394 / 03 / 31 -12:25


دویست و چهل و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.
دویست و چهل و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور اعضاء تشکیل شد

1394 / 03 / 30 -12:9


ابقاء خانم دکتر فریبا رایگان در سمت مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه

1394 / 03 / 30 -9:13


وزیر بهداشت : بومی گزینی باید جایگزین طرح تعهد خدمت اجباری شود.
وزیر بهداشت در هشتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: در طرح تعهد خدمت و ماندگاری پزشکان باید تجدیدنظر شود و از این رو پیگیر بومی گزینی به جای طرح تعهد خدمت هستیم که می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به مردم شود.

1394 / 03 / 27 -10:25


معاون آموزشی وزارت بهداشت: کوریکولوم آموزشی در راستای توانمند سازی دستیاران ارتقاء می یابند .
دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در هشتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی بر لزوم توجه ویژه به توانمندسازی دستیاران در ارتقاء کوریکولوم آموزشی تاکید کرد.

1394 / 03 / 26 -8:35


معاون آموزشی وزارت بهداشت از تحول نظام آموزش دستیاری کشور خبر داد .
دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در هشتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به تغییر نظام آموزش عالی سلامت نیز در دهه‌های اخیر در جهان از تحول نظام آموزش دستیاری کشور خبر داد.

1394 / 03 / 26 -8:26


مراسم تکریم و معارفه دو نفر از کارشناسان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

1394 / 03 / 24 -12:51

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر