دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

4:32:14 PM 1398 / 04 / 05
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 137 از 205   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2048
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  

برگزاری چهل وهشتمین آزمون جامع علوم پایه پزشکی وپنجاه ویکیمن دوره آزمون پیش کارورزی
برگزاری چهل وهشتمین آزمون جامع علوم پایه پزشکی وپنجاه ویکیمن دوره آزمون پیش کارورزی در تاریخ 91/12/10

1391 / 12 / 07 -13:14


برگزاری همایش معاونین آموزشی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی کشور
برگزاری همایش معاونین آموزشی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی کشور روز چهارشنبه مورخ 91/12/9

1391 / 12 / 07 -9:59


انتصاب آقای دکتر عباس مسجدی به سمت سرپرست دبیرخانه هیات مرکزی جذب وامور فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی
از سوی معاون محترم آموزشی وزارت متبوع آقای دکتر عباس مسجدی به سمت سرپرست دبیرخانه هیات مرکزی جذب وامور فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی

1391 / 12 / 06 -14:19


برگزاری سی و مین جلسه تفسیر قرآن در حوزه معاونت آموزشی
سی ومین جلسه تفسیر قران روز دوشنبه مورخ 91/12/7 ساعت 7/30 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.

1391 / 12 / 06 -10:47


انتصاب آقای دکتر بهرام عین اللهی به سمت معاون آموزشی وزارت متبوع
از سوی سرپرست محترم وزارت بهداشت آقای دکتر بهرام عین اللهی به سمت معاون آموزشی وزارت متبوع منصوب گردیدند

1391 / 12 / 05 -9:37


برگزاری همایش سیاسی با موضوع شاخصه های رئیس جمهور ایده ال
برگزاری همایش سیاسی با موضوع شاخصه های رئیس جمهور ایده ال توسط جامعه اسلامی دانشجویان با حضور جناب آقای دکتر صفار هرندی

1391 / 12 / 05 -13:28


نهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس دبیرخانه مراجعه فرمایید:

1391 / 12 / 05 -13:17


برگزاری جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای هیئت علمی گروه جراحی تخصصی
برگزاری جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای هیئت علمی گروه جراحی تخصصی روز یکشنبه مورخ 91/12/6

1391 / 12 / 05 -12:3


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکترمحمدرضا شریف
بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر محمدرضا شریف را از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1391 / 12 / 05 -8:16


برگزاری جلسه تفسیر نهج البلاغه در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه
برگزاری جلسه تفسیر نهج البلاغه توسط حجت الاسلام حاج آقا صدیقی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه

1391 / 12 / 02 -8:38

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر