4:43:40 PM 1399 / 01 / 10
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 133 از 234   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2338
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  

اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
قابل توجه دانشجویان عزیز دانشگاه

1392 / 11 / 26 -9:40


منابع امتحان جامع علوم پایه پزشکی ودندانپزشکی شهریور ماه 93
منابع امتحان جامع علوم پایه پزشکی ودندانپزشکی شهریور ماه 93

1392 / 11 / 21 -13:45


ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی تا سوم اسفند ماه ادامه دارد
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی وزارت بهداشت از 12 بهمن شروع و تا سوم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

1392 / 11 / 21 -8:15


قطعنامه سومین همایش مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشکی 28و29 آبان 1392
قطعنامه سومین همایش مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشکی 28و29 آبان 1392

1392 / 11 / 20 -9:14


سوالات رایج آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 93-92
مرکز سنجش و دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه

1392 / 11 / 20 -9:10


ارتقاء علمی چهار نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه
پنجمین نشست کمیته تخصصی هیات ممیزه مرکزی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 23/10/92 در ستاد مرکزی تشکیل شد.

1392 / 11 / 16 -11:8


انتصاب آقای دکتر سید اسماعیل مفیدی به سمت مشاور معاون آموزشی
از سوی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جناب آقای دکتر سید اسماعیل مفیدی به سمت مشاور معاون آموزشی تعیین شد

1392 / 11 / 15 -10:4


انتصاب آقای دکتر جمشید حاجتی به سمت دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت وتخصصی
از سوی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جناب آقای دکتر جمشید حاجتی به سمت دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی وبهداشت وتخصصی تعیین شد

1392 / 11 / 15 -9:37


انتصاب آقای دکتر علیرضا استقامتی به سمت دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی
از سوی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی به سمت دبیر کمییسیون انجمن های علمی گروه پزشکی تعیین شد

1392 / 11 / 15 -9:29


انتصاب آقای دکتر عبدالرضا استقامتی به سمت مشاور وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی وتخصصی
از سوی وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی آقای دکتر عبدالرضا استقامتی به سمت مشاور وزیر وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی تخصصی

1392 / 11 / 15 -9:24

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر