12:53:55 PM 1399 / 01 / 10
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 116 از 234   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2338
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  

ابقاء دکتر اژدر حیدری در سمت مدیر گروه فیزیولوژی
طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر اژدر حیدری در سمت مدیر گروه فیزیولوژی به مدت دو سال ابقاء شد.

1393 / 08 / 08 -10:18


ابقاء مهندس یداله رمضانی در سمت مدیر گروه بهداشت عمومی
طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه آقای مهندس یداله رمضانی در سمت مدیر گروه بهداشت عمومی به مدت دو سال ابقاء شد.

1393 / 08 / 08 -9:46


قابل توجه روسای محترم دانشکده ها، اعضای محترم هیئت علمی و کلیه دانشجویان
کلاس های درس روزهای هفتم و هشتم محرم تعطیل نمی باشد.

1393 / 08 / 06 -11:56


برگزاری کنفرانس علمی یک روزه کورونا ویروس در دانشگاه
کنفرانس علمی یک روزه کورونا ویروس با هدف آگاهی جامعه پزشکی از نحوه کنترل بیماری در دانشگاه برگزار شد.

1393 / 08 / 01 -7:58


گردهمایی با حضور مخترع جوان جناب آقای روح اله شریفی

1393 / 07 / 24 -12:54


انتصاب دکتر ایرج حریرچی به سمت قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1393 / 07 / 24 -12:45


بسته آموزشی سلامت روان در محیط کار

1393 / 07 / 22 -11:53


برگزاری مراسم جشن روز عید غدیر در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
مراسم جشن روز عید غدیر خم در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

1393 / 07 / 22 -7:37


لیست 10 رتبه برتر و 5 درصد اول شصت و یکمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و لیست 10 رتبه برتر بیست و هشتمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی

1393 / 07 / 20 -8:24


مجوز تأسیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی
طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر هاشمی مقامی عالی وزارت با تأسیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی در دانشگاه موافقت با عمل آمد.

1393 / 07 / 16 -13:5

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر