دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

4:26:24 PM 1398 / 04 / 05
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 115 از 205   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2048
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  

برگزاری مراسم تودیع ومعارفه
مراسم تودیع ومعارفه مدیر محترم آموزش مداوم وسرپرست محترم مرکز امور هیئت علمی دانشگاه

1392 / 07 / 13 -10:34


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 دانشکده پزشکی
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 دانشکده پزشکی در آموزش مربوطه

1392 / 07 / 13 -8:29


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 رشته دندانپزشکی
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 رشته دندانپزشکی در آموزش مربوطه

1392 / 07 / 13 -8:22


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در آموزش مربوطه

1392 / 07 / 13 -8:18


نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 در اداره کل آموزش دانشگاه
نتایج نظر سنجی از دانشجویان جدیدالورود سال 92 در اداره کل آموزش دانشگاه

1392 / 07 / 13 -8:10


نگاهی بر یک داستان شگفت انگیز تاریخی
روایت کرده ‌اند که چون مامون، بعد از رحلت امام رضا علیه السلام ، مورد طعن و اتهام مردم قرار گرفت، خواست خود را از آن اتهام تبرئه کند. پس زمانى که از خراسان به بغداد آمد به امام جواد علیه السلام نامه نوشت و تقاضا کرد آن حضرت با احترام و اکرام به بغداد بیاید. پس هنگامى که امام به بغداد آمد،

1392 / 07 / 13 -7:53


برگزاری دوره آموزشی فرهنگ ومفاهیم قرآنی به مدت 20 ساعت حضوری
از سوی معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشگاه اعلام گردید که در نظر است دوره آموزشی تحت عنوان فرهنگ ومفاهیم قرآنی

1392 / 07 / 11 -8:55


قابل توجه اتباع خارجی متقاضی تحصیل در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برای اطلاعات بیشتر از شرایط عمومی و اختصاصی، مدارک مورد نیاز و معیارهای مصاحبه اتباع خارجی به سایت شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه نمایند.

1392 / 07 / 10 -12:59


قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان
برای اطلاعات بیشتر از شرایط عمومی و اختصاصی، مدارک مورد نیاز و معیارهای مصاحبه به سایت شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه نمایند.

1392 / 07 / 10 -12:56


برگزاری جلسه تقدیر وتشکر از کارشناسان وکارکنان آموزش دانشگاه
روز چهارشنبه مورخ 92/7/10 ساعت 10 از کلیه کارشناسان وکارکنان تحصیلات تکمیلی - اداره کل آموزش دانشگاه ودانشکده ها که در فرآیند ثبت نام

1392 / 07 / 10 -11:10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر