1:43:06 PM 1399 / 01 / 09
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 107 از 234   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2338
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  

در یازدهمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه موافقت شد.
ارتقاء علمی دکتر احمد یگانه مقدم از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1394 / 01 / 05 -9:31


در یازدهمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه موافقت شد.
ارتقاء علمی دکتر الهه مصداقی نیا از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1394 / 01 / 05 -9:19


دکتر باقر لاریجانی به سمت معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد.
طی حکمی از سوی دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دکتر باقر لاریجانی به سمت معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد.

1394 / 01 / 05 -8:2


در دهمین جلسه هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه موافقت شد.
ارتقاء علمی دکتر حمیدضا بنفشه از مرتبه استادیاری به دانشیاری

1393 / 12 / 28 -12:2


نشست صمیمانه معاونت آموزشی دانشگاه با پرسنل ستادی معاونت برگزار شد.

1393 / 12 / 28 -10:21


از سوی ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور منتشر شد.
نقشه جامع علمی کشور

1393 / 12 / 26 -13:47


تدوین برنامه های آموزش مداوم ویژه دانش آموخته گان رشته های بینایی سنجی (اپتومتری)
دانش آموخته رشته های بینایی سنجی (اپتومتری) ملزم به گذراندن برنامه های آموزش مداوم می باشند.

1393 / 12 / 18 -13:2


انتصاب دکتر علیرضا عابدی به سمت معاون آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی نقوی
طی حکمی از سوی دکتر رضا رزاقی سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر علیرضا عابدی به سمت معاون آموزشی بیمارستان نقوی منصوب شد.

1393 / 12 / 18 -8:19


برگزاری کمیته تخصیص امتیاز به دوره های آموزش مداوم دانشگاه
کمیته تخصیص امتیاز یه کنفرانس ها و سمینارهای پیشنهادی از گروههای آموزشی برگزار گردید.

1393 / 12 / 12 -13:48


مرکز سنجش و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد.
نتایج کتبی سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی

1393 / 12 / 10 -12:48

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر