دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

10:58:49 AM 1397 / 12 / 29
 
اخبار معاونت

بازدید معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده پرستاری

نشست معاون آموزشی دانشگاه و مدیران حوزه ستادی  با سرپرست، معاون آموزشی و مدیران گروههای آموزشی و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری روز یکشنبه مورخ 6/8/97 در محل دانشکده پرستاری برگزار گردید.

به گزراش روابط عمومی معاونت ، در ابتدای نشست ،معاون آموزشی دانشگاه ضمن تاکید بر برگزاری نشست های هدفمند و برنامه ریزی شده با دانشکده های تابعه باهدف  تعامل دوطرفه بین واحدهای ستادی و صف حوزه آموزش، بیان نمودند این جلسات به منظور برنامه ریزی دقیق تر  و حل موثرتر مشکلات، بصورت ادواری برگزار گردد.وی خاطر نشان ساخت دانشکده ها با بررسی نقاط قوت و ضعف خود و رصد وضعیت، در جهت ارتقا استانداردهای آموزشی حرکت نمایند.

در ادامه جلسه، دکتر محسن تقدسی سرپرست دانشکده، گزارش جامعی از وضعیت موجود دانشکده اعم از وضعیت نیروی انسانی ( هیات علمی و غیرهیات علمی)، فضاهای فیزیکی در اختیار، تعداد رشته ها و دانشجویان تحت پوشش و همچنین مشکلات موجود ارائه نمودند.

در پایان مدیران گروههای آموزشی ضمن ارائه تصویر روشنی از گروه مربوطه، به بیان مشکلات و راهکارهای احتمالی پرداختند.

نشست در ساعت 12 آغاز و در ساعت 14.30 با بازدید معاون آموزشی و هیات همراه از قسمتهای مختلف دانشکده پایان پذیرفت.