دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:08:04 AM 1398 / 08 / 01
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 1 از 218   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2176
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  

برگزاری شورای آموزشی دانشگاه (نشست 400)

1398 / 07 / 30 -13:5


برگزاری جلسه هماهنگی کنگره انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

1398 / 07 / 29 -11:45


نشست مشترک معاون آموزشی دانشگاه با مسئولین مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

1398 / 07 / 29 -11:14


برگزاری وبینار کشوری بسته مرجعیت علمی

1398 / 07 / 29 -10:14


نشست مشترک معاون آموزشی دانشگاه و مدیران واحدهای تابعه با مسئولین و اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی

1398 / 07 / 28 -15:4


انتصاب آقای دکتر اکبر علی اصغرزاده به سمت مشاور معاون آموزشی دانشگاه در امور اداری مالی

1398 / 07 / 24 -14:56


نشست مشترک معاون آموزشی دانشگاه با مدیر امور بین الملل و مدیران دانشکده پرستاری

1398 / 07 / 24 -14:46


نشست مشترک مدیر امور بین الملل دانشگاه با مدیران بین الملل دانشکده های تابعه

1398 / 07 / 24 -14:25


طراحی نقشه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا چند ماه آینده/ ۲ هزار عضو هیات علمی در فراخوان آتی وزارت بهداشت جذب می شوند

1398 / 07 / 24 -9:31


نشست دبیر طرح بسته های تحول با اعضاء کارگروه بسته توسعه کارآفرینی

1398 / 07 / 24 -9:16

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر