دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:23:19 AM 1398 / 07 / 22
 

پیام مشاور

همیشه روز را با اندیشه ای مثبت به پایان رسانید. مهم نیست که چقدر سخت گذشت فردا فرصتی تازه است برای بهتر کردن آن

 

یک رابطه ی خوب زمانی است که که کسی پذیرای گذشته - پشتیبان امروز ومشوق فردایتان باشد

 

آلبرت انیشتن: هیچ وقت چیزی را خوب نفهمیدی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی
 

 

سقف آرزوهایت را تا جایی بالا ببر که بتوانی به آن چراغی نصب کنی
 


 

امام علی (ع): هرکس همتش بزرگ باشد تلاش واهتمام اوهم بزرگ خواهد بود.                 غررالحکم حدیث 8406

همیشه گامهای بلند بعدی را قدم های کوچک قبلی تعیین می کند

به همان اندازه که همت بلند خوب است بلند پروازی های مغرورانه وبی توجهی به هشدارها ناپسند است

نه تدبیر وآینده نگری را با ترس اشتباه  بگیریم نه بی باکی وبی فکری را شجاعت بنامیم

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر